Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 256 277 314 746 105 995 173 685 139 513
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 784 79 098 23 983 27 280 25 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 004 645 858 262 543 240 885 196 018
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,94 0,61 0,50 0,83 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($256 277K + $42 784K) ÷ $318 004K
= 0,94


Analiza porównawcza

2022