Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 710 883 611 845 534 527 364 260 284 002
Kapitał własny w tys. USD 459 715 398 504 412 489 346 013 330 282
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,61 0,61 0,56 0,51 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $710 883K ÷ ($710 883K + $459 715K)
= 0,61


Analiza porównawcza

2023