Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 069 050 364 260 284 002 110 270 116 090
Kapitał własny w tys. USD 824 978 346 013 330 282 310 082 376 084
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,56 0,51 0,46 0,26 0,24

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 069 050K ÷ ($1 069 050K + $824 978K)
= 0,56


Analiza porównawcza

2021