Progress Software Corp. (PRGS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 127 445 126 512 117 271 72 169 95 126
Aktywa razem w tys. USD 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271 640 609
Operacyjny ROA 9,03% 9,28% 11,26% 8,19% 14,85%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $127 445K ÷ $1 411 480K
= 9,03%


Analiza porównawcza

2022