Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 126 958 256 277 157 373 105 995 173 685
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 48 040 42 784 39 549 23 983 27 280
Należności w tys. USD 155 790 126 992 125 631 108 957 83 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 352 118 318 004 322 929 262 543 240 885
Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 1,34 1,00 0,91 1,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($126 958K + $48 040K + $155 790K) ÷ $352 118K
= 0,94


Analiza porównawcza

2023