Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 256 277 314 746 105 995 173 685 139 513
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 784 79 098 23 983 27 280 25 080
Należności w tys. USD 126 992 251 262 108 957 83 700 58 450
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 318 004 645 858 262 543 240 885 196 018
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,00 0,91 1,18 1,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($256 277K + $42 784K + $126 992K) ÷ $318 004K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022