Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Aktywa razem w tys. USD 2 727 070 1 041 780 881 271 640 609 718 718
Kapitał własny w tys. USD 824 978 346 013 330 282 310 082 376 084
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,31 3,01 2,67 2,07 1,91

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 727 070K ÷ $824 978K
= 3,31


Analiza porównawcza

2021