Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Aktywa razem w tys. USD 1 602 780 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271
Kapitał własny w tys. USD 459 715 398 504 412 489 346 013 330 282
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,49 3,54 3,31 3,01 2,67

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 602 780K ÷ $459 715K
= 3,49


Analiza porównawcza

2023