Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 88,05% 87,74% 88,06% 88,86% 87,66%
Marża zysku operacyjnego 23,81% 26,52% 17,46% 23,95% 24,22%
Marża zysku brutto 17,98% 21,86% 6,89% 19,89% 16,50%
Marża zysku netto 14,76% 18,03% 6,39% 15,99% 9,41%

Zwrot z inwestycji

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Operacyjny ROA 9,28% 11,26% 8,19% 14,85% 13,40%
ROA 5,75% 7,65% 3,00% 9,91% 5,21%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,36% 16,51% 11,75% 22,63% 19,57%
ROE 19,01% 23,04% 7,99% 20,48% 9,95%