Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 87,40% 87,99% 87,97% 87,82% 88,05% 87,96% 88,05% 87,94%
Marża zysku operacyjnego 20,92% 22,21% 21,17% 20,93% 23,69% 23,14% 23,81% 24,22%
Marża zysku brutto 15,21% 19,51% 19,48% 17,89% 20,04% 17,43% 17,98% 19,07%
Marża zysku netto 12,49% 15,82% 15,79% 14,75% 16,43% 14,40% 14,76% 15,80%

Zwrot z inwestycji

2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
Operacyjny ROA 8,50% 8,40% 9,03% 9,09% 10,16% 9,49% 9,28% 9,75%
ROA 5,07% 5,98% 6,74% 6,41% 7,05% 5,91% 5,75% 6,36%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,39% 11,34% 12,61% 12,49% 13,96% 13,06% 13,36% 13,30%
ROE 19,40% 23,77% 23,86% 23,51% 25,65% 21,70% 19,01% 20,45%