Progress Software Corp. (PRGS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 95 069 78 420 79 722 26 400 63 491
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 602 013 531 313 442 150 413 298 397 165
Marża zysku netto 15,79% 14,76% 18,03% 6,39% 15,99%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $95 069K ÷ $602 013K
= 15,79%


Analiza porównawcza

2022