Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 127 026 54 217 49 357 44 239 49 051
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $127 026K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2021