Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 96 408 72 420 63 513 54 217 49 357
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $96 408K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2023