Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 96 408 72 420 63 513 54 217 49 357
Zobowiązania handlowe w tys. USD 12 371 9 282 9 683 9 978 10 603
Rotacja zobowiązań 7,79 7,80 6,56 5,43 4,66

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $96 408K ÷ $12 371K
= 7,79


Analiza porównawcza

2023