Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 127 026 54 217 49 357 44 239 49 051
Zobowiązania handlowe w tys. USD 19 366 9 978 10 603 10 593 9 000
Rotacja zobowiązań 6,56 5,43 4,66 4,18 5,45

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $127 026K ÷ $19 366K
= 6,56


Analiza porównawcza

2021