Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 82 019 74 619 72 420 71 239 69 470 66 797 63 513 61 958
Zobowiązania handlowe w tys. USD 7 162 10 464 9 282 7 717 9 917 8 041 9 683 6 667
Rotacja zobowiązań 11,45 7,13 7,80 9,23 7,01 8,31 6,56 9,29

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $82 019K ÷ $7 162K
= 11,45


Analiza porównawcza

2023/Q2