Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 602 013 531 313 442 150 413 298 397 165
Aktywa razem w tys. USD 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271 640 609
Rotacja aktywów razem 0,43 0,39 0,42 0,47 0,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $602 013K ÷ $1 411 480K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022