Progress Software Corp. (PRGS)

ROE

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Zysk netto w tys. USD 70 197 95 069 78 420 79 722 26 400
Kapitał własny w tys. USD 459 715 398 504 412 489 346 013 330 282
ROE 15,27% 23,86% 19,01% 23,04% 7,99%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $70 197K ÷ $459 715K
= 15,27%


Analiza porównawcza

2023