Progress Software Corp. (PRGS)

ROE

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zysk netto w tys. USD 156 840 79 722 26 400 63 491 37 417
Kapitał własny w tys. USD 824 978 346 013 330 282 310 082 376 084
ROE 19,01% 23,04% 7,99% 20,48% 9,95%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $156 840K ÷ $824 978K
= 19,01%


Analiza porównawcza

2021