Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 602 013 1 062 630 442 150 413 298 397 165
Property, plant and equipment w tys. USD 14 927 28 690 29 817 29 765 30 714
Rotacja aktywów trwałych 40,33 37,04 14,83 13,89 12,93

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $602 013K ÷ $14 927K
= 40,33


Analiza porównawcza

2022