Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 694 439 602 013 531 313 442 150 413 298
Property, plant and equipment w tys. USD 15 225 14 927 14 345 29 817 29 765
Rotacja aktywów trwałych 45,61 40,33 37,04 14,83 13,89

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $694 439K ÷ $15 225K
= 45,61


Analiza porównawcza

2023