Progress Software Corp. (PRGS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
EBIT w tys. USD 253 024 117 271 72 169 95 126 96 302
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 069 050 364 260 284 002 110 270 116 090
Kapitał własny w tys. USD 824 978 346 013 330 282 310 082 376 084
Zwrot z kapitału całkowitego 13,36% 16,51% 11,75% 22,63% 19,57%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $253 024K ÷ ($1 069 050K + $824 978K)
= 13,36%


Analiza porównawcza

2021