Progress Software Corp. (PRGS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
EBIT w tys. USD 129 798 127 445 126 512 117 271 72 169
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 710 883 611 845 534 527 364 260 284 002
Kapitał własny w tys. USD 459 715 398 504 412 489 346 013 330 282
Zwrot z kapitału całkowitego 11,09% 12,61% 13,36% 16,51% 11,75%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $129 798K ÷ ($710 883K + $459 715K)
= 11,09%


Analiza porównawcza

2023