Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,23 4,06 4,94 6,79 6,50
Rotacja zobowiązań 6,56 5,43 4,66 4,18 5,45
Rotacja kapitału pracującego 35,71 9,44 12,11 7,18

Średnia liczba dni

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 86,31 89,95 73,92 53,72 56,20
Cykl zobowiązań dni 55,65 67,17 78,41 87,40 66,97

Długoterminowe

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Rotacja aktywów trwałych 37,04 14,83 13,89 12,93 9,41
Rotacja aktywów razem 0,39 0,42 0,47 0,62 0,55