Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,74 4,23 4,06 4,94 6,79
Rotacja zobowiązań 7,80 6,56 5,43 4,66 4,18
Rotacja kapitału pracującego 5,57 35,71 9,44 12,11

Średnia liczba dni

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 77,00 86,31 89,95 73,92 53,72
Cykl zobowiązań dni 46,78 55,65 67,17 78,41 87,40

Długoterminowe

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja aktywów trwałych 40,33 37,04 14,83 13,89 12,93
Rotacja aktywów razem 0,43 0,39 0,42 0,47 0,62