Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,46 4,74 4,23 4,06 4,94
Rotacja zobowiązań 7,79 7,80 6,56 5,43 4,66
Rotacja kapitału pracującego 5,57 35,71 9,44

Średnia liczba dni

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 81,88 77,00 86,31 89,95 73,92
Cykl zobowiązań dni 46,84 46,78 55,65 67,17 78,41

Długoterminowe

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Rotacja aktywów trwałych 45,61 40,33 37,04 14,83 13,89
Rotacja aktywów razem 0,43 0,43 0,39 0,42 0,47