Progress Software Corp. (PRGS)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 127 445 253 024 117 271 72 169 95 126
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 602 013 1 062 630 442 150 413 298 397 165
Marża zysku operacyjnego 21,17% 23,81% 26,52% 17,46% 23,95%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $127 445K ÷ $602 013K
= 21,17%


Analiza porównawcza

2022