Progress Software Corp. (PRGS)

ROA

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Zysk netto w tys. USD 70 197 95 069 78 420 79 722 26 400
Aktywa razem w tys. USD 1 602 780 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271
ROA 4,38% 6,74% 5,75% 7,65% 3,00%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $70 197K ÷ $1 602 780K
= 4,38%


Analiza porównawcza

2023