Progress Software Corp. (PRGS)

ROA

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zysk netto w tys. USD 156 840 79 722 26 400 63 491 37 417
Aktywa razem w tys. USD 2 727 070 1 041 780 881 271 640 609 718 718
ROA 5,75% 7,65% 3,00% 9,91% 5,21%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $156 840K ÷ $2 727 070K
= 5,75%


Analiza porównawcza

2021