Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 069 050 364 260 284 002 110 270 116 090
Aktywa razem w tys. USD 2 727 070 1 041 780 881 271 640 609 718 718
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,35 0,32 0,17 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 069 050K ÷ $2 727 070K
= 0,39


Analiza porównawcza

2021