Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 710 883 611 845 534 527 364 260 284 002
Aktywa razem w tys. USD 1 602 780 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,43 0,39 0,35 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $710 883K ÷ $1 602 780K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023