Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 125 531 122 925 256 277 224 864 225 913 173 322 157 373 383 677
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 410 42 833 42 784 29 465 32 488 40 401 39 549 48 189
Należności w tys. USD 120 141 126 943 126 992 110 105 97 468 113 644 125 631 77 031
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 323 494 337 157 318 004 279 683 284 229 283 730 322 929 271 608
Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 0,87 1,34 1,30 1,25 1,15 1,00 1,87

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($125 531K + $35 410K + $120 141K) ÷ $323 494K
= 0,87


Analiza porównawcza

2023/Q2