Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
2021/Q3
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 99 508 000 107 262 000 104 757 000 104 693 000 125 369 000 130 615 000 130 334 000 125 407 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 502 000 18 003 000 16 924 000 13 320 000 12 280 000 12 951 000 13 393 000 11 640 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 81 718 000 87 389 000 95 082 000 77 439 000 77 510 000 80 528 000 88 657 000 72 193 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,46 1,43 1,28 1,52 1,78 1,78 1,62 1,90

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($99 508 000K + $19 502 000K) ÷ $81 718 000K
= 1,46


Analiza porównawcza

2023/Q2