Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q2
(31 gru 2023)
2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(30 cze 2023)
2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 81 017 000 143 951 000 111 262 000 104 427 000 99 508 000 107 262 000 104 757 000 104 693 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 930 000 23 682 000 21 807 000 19 165 000 19 502 000 18 003 000 16 924 000 13 320 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 121 016 000 124 792 000 104 149 000 85 691 000 81 718 000 87 389 000 95 082 000 77 439 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,85 1,34 1,28 1,44 1,46 1,43 1,28 1,52

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($81 017 000K + $21 930 000K) ÷ $121 016 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2024/Q2