Microsoft Corporation (MSFT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk brutto w tys. USD 89 311 000 83 716 000 71 102 000 53 036 000 43 688 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 211 915 000 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000
Marża zysku brutto 42,14% 42,22% 42,30% 37,08% 34,72%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $89 311 000K ÷ $211 915 000K
= 42,14%


Analiza porównawcza

2023