Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 104 757 000 130 334 000 136 527 000 133 819 000 133 768 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 924 000 13 393 000 11 482 000 10 146 000 6 751 000
Należności w tys. USD 44 261 000 38 043 000 32 011 000 29 524 000 26 481 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 95 082 000 88 657 000 72 310 000 69 420 000 58 488 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,75 2,05 2,49 2,50 2,86

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($104 757 000K + $16 924 000K + $44 261 000K) ÷ $95 082 000K
= 1,75


Analiza porównawcza

2022