Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000 110 360 000
Working capital w tys. USD 74 602 000 95 749 000 109 605 000 106 132 000 111 174 000
Rotacja kapitału pracującego 2,66 1,76 1,30 1,19 0,99

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $198 270 000K ÷ $74 602 000K
= 2,66


Analiza porównawcza

2022