Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 211 915 000 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000
Working capital w tys. USD 80 108 000 74 602 000 95 749 000 109 605 000 106 132 000
Rotacja kapitału pracującego 2,65 2,66 1,76 1,30 1,19

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $211 915 000K ÷ $80 108 000K
= 2,65


Analiza porównawcza

2023