Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 169 684 000 184 406 000 181 915 000 175 552 000 169 662 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 95 082 000 88 657 000 72 310 000 69 420 000 58 488 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,78 2,08 2,52 2,53 2,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $169 684 000K ÷ $95 082 000K
= 1,78


Analiza porównawcza

2022