Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 184 257 000 169 684 000 184 406 000 181 915 000 175 552 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 104 149 000 95 082 000 88 657 000 72 310 000 69 420 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,77 1,78 2,08 2,52 2,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $184 257 000K ÷ $104 149 000K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023