Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów 26,35 16,74 19,81 24,32 20,80
Rotacja należności 4,35 4,48 4,42 4,47 4,26
Rotacja zobowiązań 3,64 3,30 3,44 3,68 4,57
Rotacja kapitału pracującego 2,65 2,66 1,76 1,30 1,19

Średnia liczba dni

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 13,85 21,80 18,42 15,01 17,55
Cykl należności dni 83,86 81,48 82,61 81,70 85,63
Cykl zobowiązań dni 100,28 110,69 105,96 99,25 79,80

Długoterminowe

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 2,22 2,66 2,81 3,24 3,45
Rotacja aktywów razem 0,51 0,54 0,50 0,47 0,44