Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 41 990 000 47 032 000 50 074 000 59 578 000 66 662 000
Aktywa razem w tys. USD 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,13 0,15 0,20 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $41 990 000K ÷ $411 976 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023