Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 47 032 000 50 074 000 59 578 000 66 662 000 72 242 000
Aktywa razem w tys. USD 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,15 0,20 0,23 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $47 032 000K ÷ $364 840 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022