Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 47 032 000 50 074 000 59 578 000 66 662 000 72 242 000
Kapitał własny w tys. USD 166 542 000 141 988 000 118 304 000 102 330 000 82 718 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,28 0,35 0,50 0,65 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $47 032 000K ÷ $166 542 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022