Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 41 990 000 47 032 000 50 074 000 59 578 000 66 662 000
Kapitał własny w tys. USD 206 223 000 166 542 000 141 988 000 118 304 000 102 330 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,20 0,28 0,35 0,50 0,65

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $41 990 000K ÷ $206 223 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2023