Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 65 863 000 62 650 000 52 232 000 46 078 000 42 910 000
Zapasy w tys. USD 2 500 000 3 742 000 2 636 000 1 895 000 2 063 000
Rotacja zapasów 26,35 16,74 19,81 24,32 20,80

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $65 863 000K ÷ $2 500 000K
= 26,35


Analiza porównawcza

2023