Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 62 650 000 52 232 000 46 078 000 42 910 000 38 353 000
Zapasy w tys. USD 3 742 000 2 636 000 1 895 000 2 063 000 2 662 000
Rotacja zapasów 16,74 19,81 24,32 20,80 14,41

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $62 650 000K ÷ $3 742 000K
= 16,74


Analiza porównawcza

2022