Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 65 863 000 62 650 000 52 232 000 46 078 000 42 910 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 18 095 000 19 000 000 15 163 000 12 530 000 9 382 000
Rotacja zobowiązań 3,64 3,30 3,44 3,68 4,57

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $65 863 000K ÷ $18 095 000K
= 3,64


Analiza porównawcza

2023