Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 62 650 000 52 232 000 46 078 000 42 910 000 38 353 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 19 000 000 15 163 000 12 530 000 9 382 000 8 617 000
Rotacja zobowiązań 3,30 3,44 3,68 4,57 4,45

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $62 650 000K ÷ $19 000 000K
= 3,30


Analiza porównawcza

2022