Microsoft Corporation (MSFT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 88 523 000 83 383 000 69 916 000 52 959 000 42 959 000
Aktywa razem w tys. USD 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000
Operacyjny ROA 21,49% 22,85% 20,95% 17,58% 14,99%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $88 523 000K ÷ $411 976 000K
= 21,49%


Analiza porównawcza

2023