Microsoft Corporation (MSFT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 83 383 000 69 916 000 52 959 000 42 959 000 35 058 000
Aktywa razem w tys. USD 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000
Operacyjny ROA 22,85% 20,95% 17,58% 14,99% 13,54%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $83 383 000K ÷ $364 840 000K
= 22,85%


Analiza porównawcza

2022