Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 211 915 000 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000
Aktywa razem w tys. USD 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000
Rotacja aktywów razem 0,51 0,54 0,50 0,47 0,44

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $211 915 000K ÷ $411 976 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023