Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000 110 360 000
Aktywa razem w tys. USD 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000
Rotacja aktywów razem 0,54 0,50 0,47 0,44 0,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $198 270 000K ÷ $364 840 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022