Microsoft Corporation (MSFT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000 110 360 000 89 950 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 62 650 000 52 232 000 46 078 000 42 910 000 38 353 000 34 261 000
Zysk ze sprzedaży brutto 135 620 000 115 856 000 96 937 000 82 933 000 72 007 000 55 689 000
Koszty badań i rozwoju 24 512 000 20 716 000 19 269 000 16 876 000 14 726 000 13 037 000
Koszty ogólnego zarządu 27 725 000 25 224 000 24 709 000 23 098 000 22 223 000 20 020 000
Zysk operacyjny 83 383 000 69 916 000 52 959 000 42 959 000 35 058 000 22 632 000
Koszty odsetek netto 2 063 000 2 346 000 2 591 000 2 686 000 2 733 000 2 222 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 83 716 000 71 102 000 53 036 000 43 688 000 36 474 000 23 149 000
Podatek dochodowy 10 978 000 9 831 000 8 755 000 4 448 000 19 903 000 1 945 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 72 738 000 61 271 000 44 281 000 39 240 000 16 571 000 21 204 000