Microsoft Corporation (MSFT)

ROE

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 72 361 000 72 738 000 61 271 000 44 281 000 39 240 000
Kapitał własny w tys. USD 206 223 000 166 542 000 141 988 000 118 304 000 102 330 000
ROE 35,09% 43,68% 43,15% 37,43% 38,35%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $72 361 000K ÷ $206 223 000K
= 35,09%


Analiza porównawcza

2023