Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 111 262 000 104 757 000 130 334 000 136 527 000 133 819 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 807 000 16 924 000 13 393 000 11 482 000 10 146 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 104 149 000 95 082 000 88 657 000 72 310 000 69 420 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,28 1,28 1,62 2,05 2,07

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($111 262 000K + $21 807 000K) ÷ $104 149 000K
= 1,28


Analiza porównawcza

2023