Microsoft Corporation (MSFT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 13,85 21,80 18,42 15,01 17,55
Cykl należności dni 83,86 81,48 82,61 81,70 85,63
Cykl zobowiązań dni 100,28 110,69 105,96 99,25 79,80
Cykl konwersji gotówki dni -2,56 -7,41 -4,93 -2,55 23,38

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 13,85 + 83,86 – 100,28
= -2,56


Analiza porównawcza

2023