Microsoft Corporation (MSFT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 135 620 000 115 856 000 96 937 000 82 933 000 72 007 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000 110 360 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 68,40% 68,93% 67,78% 65,90% 65,25%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $135 620 000K ÷ $198 270 000K
= 68,40%


Analiza porównawcza

2022