Microsoft Corporation (MSFT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 146 052 000 135 620 000 115 856 000 96 937 000 82 933 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 211 915 000 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 68,92% 68,40% 68,93% 67,78% 65,90%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $146 052 000K ÷ $211 915 000K
= 68,92%


Analiza porównawcza

2023