Microsoft Corporation (MSFT)

ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 72 738 000 61 271 000 44 281 000 39 240 000 16 571 000
Aktywa razem w tys. USD 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000 258 848 000
ROA 19,94% 18,36% 14,70% 13,69% 6,40%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $72 738 000K ÷ $364 840 000K
= 19,94%


Analiza porównawcza

2022