Microsoft Corporation (MSFT)

ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 72 361 000 72 738 000 61 271 000 44 281 000 39 240 000
Aktywa razem w tys. USD 411 976 000 364 840 000 333 779 000 301 311 000 286 556 000
ROA 17,56% 19,94% 18,36% 14,70% 13,69%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $72 361 000K ÷ $411 976 000K
= 17,56%


Analiza porównawcza

2023