Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 68,40% 68,93% 67,78% 65,90% 65,25%
Marża zysku operacyjnego 42,06% 41,59% 37,03% 34,14% 31,77%
Marża zysku brutto 42,22% 42,30% 37,08% 34,72% 33,05%
Marża zysku netto 36,69% 36,45% 30,96% 31,18% 15,02%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 22,85% 20,95% 17,58% 14,99% 13,54%
ROA 19,94% 18,36% 14,70% 13,69% 6,40%
Zwrot z kapitału całkowitego 39,04% 36,40% 29,77% 25,42% 22,62%
ROE 43,68% 43,15% 37,43% 38,35% 20,03%