Microsoft Corporation (MSFT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 68,92% 68,40% 68,93% 67,78% 65,90%
Marża zysku operacyjnego 41,77% 42,06% 41,59% 37,03% 34,14%
Marża zysku brutto 42,14% 42,22% 42,30% 37,08% 34,72%
Marża zysku netto 34,15% 36,69% 36,45% 30,96% 31,18%

Zwrot z inwestycji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Operacyjny ROA 21,49% 22,85% 20,95% 17,58% 14,99%
ROA 17,56% 19,94% 18,36% 14,70% 13,69%
Zwrot z kapitału całkowitego 35,66% 39,04% 36,40% 29,77% 25,42%
ROE 35,09% 43,68% 43,15% 37,43% 38,35%