Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 211 915 000 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000
Należności w tys. USD 48 688 000 44 261 000 38 043 000 32 011 000 29 524 000
Rotacja należności 4,35 4,48 4,42 4,47 4,26

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $211 915 000K ÷ $48 688 000K
= 4,35


Analiza porównawcza

2023