Microsoft Corporation (MSFT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 270 000 168 088 000 143 015 000 125 843 000 110 360 000
Property, plant and equipment w tys. USD 74 398 000 59 715 000 44 151 000 36 477 000 29 460 000
Rotacja aktywów trwałych 2,66 2,81 3,24 3,45 3,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $198 270 000K ÷ $74 398 000K
= 2,66


Analiza porównawcza

2022