Jabil Inc (JBL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(30 lis 2023)
2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
Rotacja zapasów 5,96 6,12 5,33 4,97 4,95 5,03 4,91 5,25
Rotacja należności 9,06 9,52 9,80 9,46 7,68 8,38 9,98 9,52
Rotacja zobowiązań 5,43 5,61 5,06 4,65 3,96 3,85 4,15 4,12
Rotacja kapitału pracującego 20,60 17,05 43,39 70,39 112,90 158,66 60,11 200,94

Średnia liczba dni

2024/Q1
(30 lis 2023)
2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
Cykl zapasów dni 61,21 59,69 68,45 73,50 73,69 72,51 74,34 69,57
Cykl należności dni 40,29 38,36 37,24 38,60 47,52 43,56 36,58 38,34
Cykl zobowiązań dni 67,25 65,11 72,07 78,52 92,17 94,73 88,02 88,56

Długoterminowe

2024/Q1
(30 lis 2023)
2023/Q4
(31 sie 2023)
2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
Rotacja aktywów trwałych 10,67 11,06 9,00 9,00 8,79 8,47 8,18 8,12
Rotacja aktywów razem 1,72 1,79 1,81 1,80 1,68 1,70 1,75 1,76