Jabil Inc (JBL)

ROE

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 818 000 996 000 696 000 53 912 287 111
Kapitał własny w tys. USD 2 866 000 2 451 000 2 136 000 1 811 380 1 887 440
ROE 28,54% 40,64% 32,58% 2,98% 15,21%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $818 000K ÷ $2 866 000K
= 28,54%


Analiza porównawcza

2023