Jabil Inc (JBL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 818 000 996 000 696 000 53 912 287 111
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 702 000 33 478 000 29 285 000 27 266 400 25 282 300
Marża zysku netto 2,36% 2,98% 2,38% 0,20% 1,14%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $818 000K ÷ $34 702 000K
= 2,36%


Analiza porównawcza

2023