Jabil Inc (JBL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Working capital w tys. USD 211 000 388 000 75 400 -187 020 319 050
Rotacja kapitału pracującego 158,66 150,95 361,62 69,25

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $33 478 000K ÷ $211 000K
= 158,66


Analiza porównawcza

2022