Jabil Inc (JBL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 867 000 2 632 000 2 359 000 1 930 810 1 913 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 702 000 33 478 000 29 285 000 27 266 400 25 282 300
Marża zysku ze sprzedaży brutto 8,26% 7,86% 8,06% 7,08% 7,57%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 867 000K ÷ $34 702 000K
= 8,26%


Analiza porównawcza

2023