Jabil Inc (JBL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 632 000 4 718 000 1 930 810 1 913 400 1 706 790
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Marża zysku ze sprzedaży brutto 7,86% 8,06% 7,08% 7,57% 7,72%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 632 000K ÷ $33 478 000K
= 7,86%


Analiza porównawcza

2022