Jabil Inc (JBL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja zapasów 5,03 6,10 8,09 7,73 5,90
Rotacja należności 8,38 9,32 9,57 9,21 13,05
Rotacja zobowiązań 3,85 3,94 4,45 4,52 4,12
Rotacja kapitału pracującego 158,66 150,95 361,62 69,25

Średnia liczba dni

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Cykl zapasów dni 72,51 59,83 45,12 47,22 61,90
Cykl należności dni 43,56 39,15 38,12 39,63 27,97
Cykl zobowiązań dni 94,73 92,73 81,93 80,70 88,49

Długoterminowe

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,47 7,19 7,44 7,58 6,91
Rotacja aktywów razem 1,70 1,76 1,89 1,95 1,83