Jabil Inc (JBL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja zapasów 6,12 5,03 6,10 8,09 7,73
Rotacja należności 9,52 8,38 9,32 9,57 9,21
Rotacja zobowiązań 5,61 3,85 3,94 4,45 4,52
Rotacja kapitału pracującego 17,05 158,66 150,95 361,62

Średnia liczba dni

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Cykl zapasów dni 59,69 72,51 59,83 45,12 47,22
Cykl należności dni 38,36 43,56 39,15 38,12 39,63
Cykl zobowiązań dni 65,11 94,73 92,73 81,93 80,70

Długoterminowe

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja aktywów trwałych 11,06 8,47 7,19 7,44 7,58
Rotacja aktywów razem 1,79 1,70 1,76 1,89 1,95