Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 756 000 2 678 290 2 121 280 2 493 500 1 632 590
Aktywa razem w tys. USD 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600 11 096 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,17 0,19 0,16 0,21 0,15

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 756 000K ÷ $33 308 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2021