Jabil Inc (JBL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 575 000 2 878 000 2 678 290 2 121 280 2 493 500
Aktywa razem w tys. USD 19 717 000 16 654 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,17 0,19 0,16 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 575 000K ÷ $19 717 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022