Jabil Inc (JBL)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 478 000 58 570 000 27 266 400 25 282 300 22 095 400
Należności w tys. USD 3 995 000 6 282 000 2 847 740 2 745 230 1 693 270
Rotacja należności 8,38 9,32 9,57 9,21 13,05

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $33 478 000K ÷ $3 995 000K
= 8,38


Analiza porównawcza

2022