Jabil Inc (JBL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 594 000 1 411 000 1 065 000 656 432 727 270
Aktywa razem w tys. USD 19 424 000 19 717 000 16 654 000 14 397 400 12 970 500
Operacyjny ROA 8,21% 7,16% 6,39% 4,56% 5,61%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 594 000K ÷ $19 424 000K
= 8,21%


Analiza porównawcza

2023