Jabil Inc (JBL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 411 000 2 130 000 656 432 727 270 579 055
Aktywa razem w tys. USD 19 717 000 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600
Operacyjny ROA 7,16% 6,39% 4,56% 5,61% 4,81%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 411 000K ÷ $19 717 000K
= 7,16%


Analiza porównawcza

2022